BECosmo (trang web) được điều hành bởi KAZAANA CO (theo sau "chúng tôi," "chúng tôi," "Công ty).

The website, và bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp, là những "dịch vụ", và được cung cấp dựa trên các điều khoản và điều kiện bên dưới.Tất cả người dùng của trang web đồng ý rằng truy cập và sử dụng trang web này thuộc về các điều khoản và các điều luật khác.

Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ điều chỉnh nào trên trang web hay các điều khoản của dịch vụ, và bản sửa đổi sẽ có hiệu quả khi nó được đăng lên.

Quyền lực

Tất cả các luật pháp về quyền lợi, bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thiết kế hay hình ảnh đều do chúng tôi hoặc người sở hữu.

Người sử dụng trang web này không vi phạm quyền của bất kỳ người nào khác hay thực thể nào, kể cả tài sản trí tuệ hay các quyền bảo vệ khác.

Tài khoản

Bạn chịu trách nhiệm giữ bí mật các thẻ ủy nhiệm tài khoản để sử dụng dịch vụ, và hoàn to àn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra nhờ sử dụng các thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng trái phép của anh.

Sử dụng nơi Mạng

Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn bị cấm:

L.vi phạm quyền sở hữu, thương hiệu hay quyền sở hữu trí tuệ.
Hai.Vi phạm sự bảo mật của Công ty, người dùng khác, hay người thứ ba.
Ba.Quấy rối bằng mọi cách hay hình thức trên trang web, kể cả qua e-mail, chat, hay bằng cách dùng ngôn ngữ tục tĩu hay lạm dụng.
Bốn.Viết hay gửi chương trình máy tính hay kịch bản.
Năm.Bất cứ hành động nào khiến người dùng cảm thấy không thoải mái.
-6.Vi phạm trật tự công cộng và đạo đức.
Bảy.Sự giả mạo của những người khác, kể cả một KAZAANA hay một nhân viên, máy chủ, hay đại diện khác cũng như những thành viên hay khách du lịch trên trang web.
8!Phạm luật Nhật Bản.

Mua

Chủ yếu cho người dùng hay để dùng trong cửa hàng.
Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn bán hàng của chúng tôi ở tiệm bán lẻ.

Giá

Giá cả không bao gồm thuế Nhật.

Việc chuyển hàng sẽ bị loại.Phí vận chuyển là... 60.00 (USD) trên toàn cầu.
Tùy thuộc vào quốc gia, có thể có thuế phụ thuộc, thuế má và thuế khác có thể áp dụng.

Các khoản thuế quý sẽ được trả bởi người nhận. cũng là nhiệm vụ của người thu trả phải tuân thủ mọi quy luật liên quan đến hàng hóa nhập.

Phương pháp thanh toán

Chúng tôi chấp nhận Visa, Master Card, American Express và Paypal, Apple Lương, Google Lương, Shop Lương.

Phương pháp giao hàng

Nó sẽ được gửi đi qua EMS..',65885.Một số quốc gia gởi tới FedEx 65899;

Trọng lượng của một thứ tự là 68kg.

Thời kỳ vận chuyển

Chúng tôi sẽ chuyển hàng trong vòng 1-7 ngày sau khi nhận hàng.
Dựa trên bản kiểm kê, có thể mất nhiều thời gian hơn hàng chục ngày để xử lý lệnh của anh.Chúng tôi sẽ gửi mail cho anh nếu phải mất hơn bảy ngày.
Sản phẩm s ẽ được giao dựa trên lịch trình của công ty vận chuyển.

Hợp đồng mua sắm

Bạn đồng ý mua một sản phẩm khi sản phẩm được chuyển từ Công ty cho bạn.

Trang web này, mặc dù đã gửi một e-mail xác nhận lệnh, có thể gửi một e-mail hủy bỏ và hủy đơn đặt hàng vì những lý do sau:

Đối với khách hàng đã nhận được e-mail hủy bỏ, yêu cầu của bạn đã bị hủy.

L.Nếu sản phẩm đã hết sản phẩm và chúng ta không có kế hoạch khôi phục lại kho hàng.
Hai.Nếu thông tin được cho là không chính xác hoặc không xác.
Ba.Nếu anh vi phạm nhiệm vụ.
Bốn.Nếu vì bất cứ lý do nào chúng tôi tin rằng mệnh lệnh nên bị hủy bỏ

Chuyển nhượng quyền sở hữu

Quyền sở hữu sản phẩm truyền từ Công ty cho khách hàng khi sản phẩm được vận chuyển từ Công ty cho khách hàng.
Sau khi tài sản được chuyển cho khách hàng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát, rắc rối hay thiệt hại cho sản phẩm.

Lệnh hủy bỏ, trở về, và trao đổi.

Sau khi đồng ý mua lại, đơn đặt hàng không thể bị hủy.

Trừ khi có sai sót trong đơn đặt hàng, thì không thể trả lại hay trao đổi được.

Nếu có sai lầm trong sản phẩm hay lỗi nghiêm trọng, chúng ta sẽ chịu chi phí vận chuyển và đổi hay trả lại sản phẩm.

Đặc vụ

Ngoài ngoại lệ, chúng tôi sẽ không đảm bảo bất kỳ khiếm khuyết nào trong sản phẩm.

Sản phẩm có thể bất hợp pháp ở đất nước khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào ngoài Nhật Bản.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất nào khi sử dụng trang web này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ loại virus nào được gởi bởi trang web hay máy phục vụ của trang web.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào với hệ thống, chậm trễ, hủy bỏ hay mất dữ liệu do truy cập bất hợp pháp vào hệ thống hay trang web.

Trang web có thể, không báo trước, thay đổi thiết kế hay dịch vụ, hoàn toàn hoặc phần nào.Dịch vụ có thể bị hủy bỏ hoặc tạm thời bị tắt, hoặc giới hạn hoặc hoàn toàn vô hiệu hóa khách hàng khỏi sử dụng trang web.Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất nào.Trang web có thể, không báo trước, thay đổi thiết kế hay dịch vụ, hoàn toàn hoặc phần nào.Dịch vụ có thể bị hủy bỏ hoặc tạm thời bị tắt, hoặc giới hạn hoặc hoàn toàn vô hiệu hóa khách hàng khỏi sử dụng trang web.Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất nào.

Các khách hàng khác

Mặc dù trang web sử dụng ảnh chụp của sản phẩm thật, màu sắc hay màu sắc có thể khác với sản phẩm thật.
Mọi email gửi từ công ty hay bất kỳ email gửi bởi bạn có thể có các nhân vật bị lỗi.Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào xảy ra từ các nhân vật bị hỏng.

Nếu bạn đặt hàng nhiều và một trong các sản phẩm đã hết hàng, chúng tôi có thể đợi để gửi sản phẩm.
Có thể có những quốc gia hay các vùng mà không thể gửi nó đến được.Để xem danh sách các quốc gia hay các vùng mà Bộ ra trò có thể cung cấp, xin kiểm tra trang web bên dưới.

http://www.post.japanpost.jp/int/ems/country/index_en.html

Sản phẩm sẽ được đóng gói theo hướng dẫn của gói xuất khẩu quốc tế.
Chúng tôi sẽ trả lời cho bất cứ hữu gì của xác nước và hư hỏng do xác gốc, nhưng sẽ không có trách nhiệm về những vấn đề gây ra bởi khách nhiệm.
Trừ khi được xác định, sự mất mát hay hủy diệt của một sản phẩm sẽ là trách nhiệm của khách hàng một khi gói hàng nằm trong tay của công ty vận tải.Tuy nhiên, cho đến khi khách hàng trả tiền, Công ty vẫn nắm giữ quyền sở hữu.
Chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hay rắc rối giao hàng do bất kỳ ảnh hưởng bên ngoài nào, như thời tiết, chiến tranh, lụt hay động đất.

Description

Nếu có vấn đề nào được đặt lên cơ sở cá nhân, sẽ có một tùy chọn trung lập dựa trên luật trọng tài thương mại của Hiệp hội phân phối thương mại Nhật Bản.Quyết định của tùy chọn là quyết định cuối cùng và sẽ bắt buộc.

Định luật

Luật Nhật Bản sẽ được áp dụng cho hợp đồng.

Phụ

Hợp đồng này sẽ hiệu quả từ ngày Thứ nhất Feburry, thẩm tê.

KAZAANA Company.

Newsletter

Join the BECOS newsletter for exclusive deals and updates!