【NEW ARRIVAL】OHASHI|Masu (square wooden cup)

เมือง Ogaki ในจังหวัดกิฟุเป็นผู้ผลิต Masu ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในญี่ปุ่น

ตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2493 Ohashi Ryoki ได้ทุ่มเทให้กับการผลิต Masu และมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของตน

ทุกวันนี้ Masu อาจไม่ถูกใช้ในหลายครัวเรือน แต่ตอนนี้กำลังไปต่างประเทศเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของญี่ปุ่น

Masu ได้รับความรักเป็นเวลานานและมีประเพณีที่ยาวนาน

นั่นคือเหตุผลที่มันมีความเป็นไปได้ใหม่ที่ไม่ได้รับการสังเกตจนถึงตอนนี้

เราแนะนำผลิตภัณฑ์ Masu ใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อนี้

คลิก Ohashi | Masu (สแควร์ไม้ถ้วย) สำหรับรายละเอียด!

 

ข่าว