MENU

Filters

$
-
$

Dainichi | Kyoto Ware · Kiyomizu Ware

22 products

Showing 1 - 22 of 22 products

Showing 1 - 22 of 22 products
View
[BOWL] HIBIKI AOSAI BOWL (SMALL) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[BOWL] HIBIKI HEISAI BOWL (LARGE) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI AOI MUG CUP | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI MOON WHITE MUG | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI GLAZED MUG | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI MOON WHITE FREE CUP | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI GLAZED FREE CUP | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[LARGE PLATE (PLATTER)] HIBIKI AOSAI PLATE 225 | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[LARGE PLATE (PLATTER)] HIBIKI ASH GLAZE SANSAI PLATE 210 | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[SMALL DISH (PLATE)] HIBIKI AOSAI PLATE 150 | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[SMALL DISH (PLATE)] HIBIKI ASH GLAZE SANSAI PLATE 150 | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[SAKE BOTTLE] HIBIKI AOSAI KATAKUCHI SAKE SET (3-PIECE SET) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[SAKE BOTTLE] HIBIKI AOI AYA KATAKUCHI | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[SAKE CUP] HIBIKI AOI AYA GUINOMI (1 PIECE) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[RICE BOWL] HIBIKI ASAI TEA BOWL (2-PIECE SET) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES [RICE BOWL] HIBIKI ASAI TEA BOWL (2-PIECE SET) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[RICE BOWL] HIBIKI GLAZED TEA BOWL | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[RICE BOWL] HIBIKI TSUKISHIRO TEA BOWL | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[JAPANESE TEA CUP] HIBIKI HEISAI YUNOMI (2-PIECE SET) | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[JAPANESE TEA CUP] HIBIKI TSUKISHIROYU YUNOMI | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[JAPANESE TEA CUP] HIBIKI GLAZED YUNOMI | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI MOON WHITE COFFEE CUP | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES
[MUG (CUP)] HIBIKI GLAZED COFFEE CUP | DAINICHI | KYOTO-KIYOMIZU WARES

Items viewed