Filters

$
-
$

Wajimanuri Studio RAKU|Wajima Lacquer Ware

22 products

Showing 1 - 22 of 22 products

Showing 1 - 22 of 22 products
View
[SAKE CUP] KOKEMUSU OCHOKO / GUINOMI | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[SAKE CUP] KOKEMUSU OCHOKO / GUINOMI | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$240.00
[SAKE CUP] KOKEMUSU OC...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[SAKE CUP] KOKEMUSU OCHOKO / GUINOMI (2-PIECE SET) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[SAKE CUP] KOKEMUSU OCHOKO / GUINOMI (2-PIECE SET) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$480.00
[SAKE CUP] KOKEMUSU OC...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[SAKE BOTTLE] KOKEMUSU KATAKUCHI | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[SAKE BOTTLE] KOKEMUSU KATAKUCHI | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$720.00
[SAKE BOTTLE] KOKEMUSU...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
In stock
[SAKE BOTTLE & CUP SET] KOKEMUSU "MOSSY" WOODEN SAKE SET 3-PIECES | WAJIMA LACQUERWARE[SAKE BOTTLE & CUP SET] KOKEMUSU "MOSSY" WOODEN SAKE SET 3-PIECES | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$1,200.00
[SAKE BOTTLE & CUP SET...Wajimanuri Studio RAKU
In stock (1 unit)
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$3,000.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN DRAWING | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN DRAWING | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$2,400.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN RECTANGULAR COMPOSITION | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN RECTANGULAR COMPOSITION | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$2,400.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN SQUARE COMPOSITION | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN SQUARE COMPOSITION | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$2,400.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS A | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS A | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$3,600.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS B | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS B | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$3,600.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS C | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS C | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$3,600.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS D | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAINS D | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$3,600.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN COMB GRIND | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN COMB GRIND | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$1,440.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN MESH | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN MESH | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$1,500.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BLIND | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BLIND | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$1,500.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BAMBOO | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BAMBOO | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$3,600.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BAMBOO GROVE TOP | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BAMBOO GROVE TOP | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$6,000.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN TAKEBAYASHI MIDDLE | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN TAKEBAYASHI MIDDLE | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$6,000.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BAMBOO FOREST BOTTOM | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN BAMBOO FOREST BOTTOM | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$6,000.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAIN RANGE SERIES (4 POINTS) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU LACQUER SCREEN MOUNTAIN RANGE SERIES (4 POINTS) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$14,400.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN TAKEBAYASHI SERIES (3 POINTS) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN TAKEBAYASHI SERIES (3 POINTS) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$18,000.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK
[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU & NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN ALL (15 POINTS) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE[WALL DECOR (WALL ART)] KOKEMUSU & NERIKANSHITSU LACQUER SCREEN ALL (15 POINTS) | WAJIMANURI STUDIO RAKU | WAJIMA LACQUERWARE
Sale price$50,640.00
[WALL DECOR (WALL ART)...Wajimanuri Studio RAKU
Backorder OK

Items viewed